sårbarhet

Hver måned tar 5-6 unge menn sitt eget liv i Norge

En ny studie fra Folkehelseinstituttets forskere viser at 5-6 unge menn i Norge mellom 20-30 år tar sitt eget liv hver måned. Dybdeintervjuer av etterlatte etter selvmord har gitt en unik innsikt i hva som kan være de bakenforliggende årsakene til at tilsynelatende friske unge menn tar sitt eget liv. Forskere har tidligere utpekt psykiske […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Hver måned tar 5-6 unge menn sitt eget liv i Norge

Når mamma utøver vold og overgrep

Familie- og partnervold beskrives som regel som et maskulint problem, altså med mannen som hovedaktør med hensyn til voldsutøvelse overfor kvinner, barn og unge. Ved gjennomgang av nyhetssaker og forskningslitteratur kan det virke som om vold utøvd av kvinner og mødre er noe underkommunisert. Vi skal i denne artikkelen se litt nærmere på kvinner og […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Når mamma utøver vold og overgrep

Mobbing fører til alvorlige helseskader

Overlege og forsker ved Nidaros DPS ved St. Olavs Hospital, Gunilla Klensmeden Fosse skriver i et innlegg i Adresseavisen 23.03.2013 om de skadelige følgene av mobbing. Denne type krenkelser kan medføre alvorlig psykisk og fysisk sykdom for de som står utsatt til og “iblant blir smerten for tung å bære”. Senere tids forskning har vist […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mobbing fører til alvorlige helseskader

Unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering i arbeidslivet

Angela Pedersen (28) og Maria Stenhammar (27) sier til Dagsavisen at de etter mange år i utelivsbransjen har blitt hardhudet nok til å tåle det meste, men at deres arbeidsgiver har en uttrykt nulltoleranse for seksuell trakassering. Statistisk Sentralbyrås statistikk viser at mange unge kvinner utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet, spesielt innenfor yrkesgruppene som faller […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering i arbeidslivet

Artikkelserie om problemstillinger rundt doping

Adresseavisen har den siste tid hatt fokus på flere problemstillinger omkring kroppsbygging og dopingbruk. Forskningen har forlengst pekt på en rekke faktorer om risiko og alvorlige konsekvenser ved bruk av doping blant unge menn. Du kan lese artikkelserien her: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article6783151.ece Nye forskningsfunn viser at bruk av anabole steroider kan ha en langtidseffekt, og at nytteeffekten […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Artikkelserie om problemstillinger rundt doping

Lærermobbing skaper psykiske vansker hos barn og unge

En ny studie om mobbing utført av lærere i skolen konkluderer med at dette er svært skadelig atferd overfor barn og unge som står utsatt til for det. Torill Monsvold ved Psykologisk Institutt ved NTNU sier at hun har funnet klare sammenhenger mellom personlighetsforstyrrelser blant voksne og opplevelsen av mobbing fra lærere i barndom og […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Lærermobbing skaper psykiske vansker hos barn og unge

Sandra Borch tar oppgjør med nettmobbing

Senterpartiets Sandra Borch tar i et blogginnlegg oppgjør med anonym sjikane og nettmobbing. Hun skriver helst om politiske saker, men opplever ofte hatefulle innlegg fra anonyme i kommentarfeltene, ytringer som går på personlige egenskaper framfor politikk. Borch er kortvokst og dette er ofte en egenskap som “onelinerne” bruker mot henne. Sandra Borch fremhever at det […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Sandra Borch tar oppgjør med nettmobbing

Chirag Patel opplevde mobbing og rasisme

Plateaktuelle Chirag Patel i Karpe Diem forteller om sitt møte med fordommer, mobbing og rasisme i ungdomstida til bladet Se og Hør. Han fikk blant annet slengt sjikane som “svarting” og “ape” etter seg. Selv tenker han ikke så mye over det i dag, men tror mange ungdommer med flerkulturell bakgrunn sliter med mobbeproblematikk. Mer […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Chirag Patel opplevde mobbing og rasisme

Maria tok på seg skylden for voldtekten

Maria (20) skriver i dette leserinnlegget om voldtekten som skjedde i en sårbar fase av livet. Hun forteller om ungdomstid og behovet for å utforske sin egen seksualitet, men at dette fikk dramatiske konsekvenser da hun møtte Frank. Det har tatt Maria fem år før hun har klart å dele sine tanker om voldtekten som […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Maria tok på seg skylden for voldtekten

Sårbare kvinner mest utsatt for voldtekt

Ny forskning viser sammenhenger mellom sårbare grupper av kvinner og utsatthet for voldtekt. Oddfrid Skorpe Tennfjord, rådgiver ved RVTS Midt ved St. Olavs Hospital, stadfester at dette er tilfelle. Kvinner som har opplevd seksuelle krenkelser tidligere i livet, som sliter med psykiske vansker og som er arbeidsledige har betydelig større risiko for reviktimisering i form av […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Sårbare kvinner mest utsatt for voldtekt

Problemer tar ikke ferie

En del ungdommer vil oppleve ferietida som vanskelig, spesielt de som er sårbare fra før av og som er ferdige med ungdomsskolen og skal over i videregående skole vil stå utsatt til for både fysiske, psykiske og seksuelle vansker. Rådet for psykisk helse gir oss her en liten påminnelse om hvorfor Helsestasjonene er viktige for […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Problemer tar ikke ferie

Skolebesøk på Trondheim Katedralskole

Prosjektet Seksuell helse og trakassering har i dag vært på skolebesøk og holdt seminar for 400 elever ved Trondheim Katedralskole. Kine Elvrum fra Smiso – støttesenter mot incest og seksuelle overgrep og Anne Grytbakk fra OBU/UngPro – omsorgsstasjon for barn og unge deltok med innlegg om seksuelle overgrep og ungdommers seksuelle utforskning over internett og […]

Posted in Prosjektleder | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Skolebesøk på Trondheim Katedralskole

Nyttig kunnskap om elevers sårbarhet i overgangsfaser

Hasvik kommune har publisert en artikkel med nyttig kunnskap og tips for rektorer, lærere, foreldre og elever om de sårbare overgangene i ulike faser tidlig i livet. Det kan handle om overgangen fra barnehage til skole, overgang fra barne- til ungdomsskole, fra ungdoms- til videregående skole eller ved skifte av skole midt i et skoleår, […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Nyttig kunnskap om elevers sårbarhet i overgangsfaser

Ny kunnskap om ungdom, helse og trygdeytelser

I papirutgaven i dag presenterer Adresseavisen ny forskning og kunnskap om sammenhengene man har funnet mellom dårlig helse i ungdomsårene, frafall i skolen, manglende tilknytning til arbeidsliv og forbruk av ulike trygdeytelser. UngHUNT, et stort forskningsprosjekt basert på spørringer gjort blant 9000 ungdommer i Nord-Trøndelag gjort over 10 år, viser blant annet sammenhenger mellom dårlig […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ny kunnskap om ungdom, helse og trygdeytelser

Prosjektet Seksuell helse og trakassering besøkte fagnettverk på Ladejarlen vgs

Prosjektleder hadde i dag med seg Kine Elvrum og Torhild Husby fra SMISO – støttesenter mot incest og seksuell overgrep og Anne Grytbakk og Steinar Nilssen fra OBU/UngPro -Omsorgsstasjon for barn og unge til Ladejarlen videregående skole på halvdagsseminar for fagnettverket for Restaurant- og matfag i Sør-Trøndelag fylke.  Presentasjon fagnettverk 13.03.12 hel presentasjon Kine og Frode […]

Posted in Prosjektleder | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Prosjektet Seksuell helse og trakassering besøkte fagnettverk på Ladejarlen vgs