barneombudet

Jens Stoltenberg varsler kamp mot mobbing

Under Arbeiderpartiets landsmøtetale varslet statsminister Jens Stoltenberg en ny offensiv mot mobbing i skolen. Han la vekt på straffesanksjoner mot skoler som ikke løser mobbesakene sine, samt endring av lovverket slik at mobbeofre lettere kan nå fram med sine saker overfor skole og klageinstans. Stoltenberg la også frem en 10-punktsplan som foruten ham selv som statsminister […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Jens Stoltenberg varsler kamp mot mobbing

Kristin Halvorsen gir barneombudet sanksjonsmuligheter

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen signaliserer at departementet har til hensikt å gi barneombudet flere ressurser og sanksjonsmuligheter i mobbesaker i skolen. Departementet er kjent med at alvorlige mobbesaker ikke blir fulgt opp og dermed ikke finner noen tilfredsstillende løsning. TV2 om saken: http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/barneombudet-skal-gi-mobbehjelp-vurderer-aa-gi-mobbeombud-lov-til-aa-straffe-3539419.html Erling Roland fra SAF kommer her med en del presiseringer i hva skoleledere […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kristin Halvorsen gir barneombudet sanksjonsmuligheter

Kronikk om barn og unges manglende klagerett

Cecilia Dinardi, barnerettsforkjemper, beskriver i kronikken “Barn er folk” barn og unges manglende rett til å klage i saker der stat eller kommune svikter i sine oppgaver overfor det enkelte barnet. Du kan lese kronikken hos Dagsavisen Nye Meninger: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1017/thread248826/#post_248826

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kronikk om barn og unges manglende klagerett

Flengende systemkritikk fra barneombudet

Barneombud Reidar Hjermann retter sterk kritikk mot utdanningsmyndighetene og dets øverste leder, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, for unnfallenhet overfor de som mobbes i skolen. Nye tall viser at kun 94 elever har klaget til Fylkesmannen med hensyn til saksbehandlingen i mobbesaker. Det er i alt 880 000 elever i norsk skole. Elevundersøkelsen viser at omkring 60 […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Flengende systemkritikk fra barneombudet

Hjermann vil stenge mobbeskolene

Barneombud Reidar Hjermann mener at vi ikke har lykkes i satsinga mot mobbing i skolen i Norge. Han går videre i bresjen for å stenge verstingene blant skolene som sliter med høye mobbetall. Mer om saken hos VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/brydeg/artikkel.php?artid=10054038

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Hjermann vil stenge mobbeskolene

Barne- og likestillingsministeren vil ha bedre tilsyn for barnevernsbarn

Barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen innrømmer at tilsyns- og klageordningen for barnevernsbarn som opplever overgrep er for dårlig i dag. Barneombud Reider Hjermann er enig og mener at Fylkesmannen som tilsyns- og klageinstans ikke fungerer til barnets beste slik dette framstår nå. Nettavisen om saken: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3404814.ece VG om samme sak: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10070693

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Barne- og likestillingsministeren vil ha bedre tilsyn for barnevernsbarn

Nasjonalt tilsyn viser at mobbeofrene sviktes

Ti år etter det første manifestet mot mobbing og innføringen av Kap. 9A i Opplæringslova, lovkapittelet som beskytter eleven mot krenkende atferd, viser en undersøkelse at skolene fortsatt svikter mobbeofrene. Undersøkelsen viser at 94,5 % av skolene ikke har tilstrekkelige forebyggende tiltak, kunnskap om hvordan man fanger opp mobbing og rutiner til å følge opp […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Nasjonalt tilsyn viser at mobbeofrene sviktes

Christoffer-saken i NRK Debatt

NRK Debatt stiller spørsmål om hvorfor vi er så dårlige til å varsle om barnemishandling og familievold til barnevern og politi.  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/843055/ Sissel Kruse Larsen, “Vi varslet ikke vi heller”, artikkel i VG 28.03.2012: http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10064954 Kristin Holte Haug, “Den offentlige omsorgssvikten”, kronikk i Dagsavisen Nye Meninger, 26.04.2012 http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread244981/#post_244981 Tidligere omtale av Christoffer-saken på dette nettstedet: http://seksuelltrakassering.no/?p=1424 […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Christoffer-saken i NRK Debatt

Mor møter i retten i alvorlig barnemishandlingssak

Christoffer Gjerstad Kihle døde i februar 2005 etter svært grov mishandling utført av sin stefar. Christoffers mor står i dag tiltalt i Tønsberg tingrett for passiv medvirkning til vold og legemsbeskadigelse med døden til følge. Flere eksperter på vold i nære relasjoner sier at denne saken ikke er enestående. Undersøkelser viser at 8 % av barn og unge i Norge […]

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mor møter i retten i alvorlig barnemishandlingssak

Historisk høyesterettsdom i mobbesak mot Kristiansand kommune

Høyesterett har forkastet Kristiansand kommunes anke fra Agder lagmannsrett i en mobbesak. Høyesterettsdommen vil skape presedens for kommende mobbesaker og betyr at skoleeiere må ta mer ansvar for at barn ikke utsettes for mobbing og trakassering. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7978153 Lovdata har hentet utdrag fra selve dommen i Høyesterett her: http://www.lovdata.no/nyhet/2012/20120202-2204.html  

Posted in Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Historisk høyesterettsdom i mobbesak mot Kristiansand kommune