Seminar om lhbt-ungdom, helse og utdanning

Prosjektet Seksuell helse og trakassering vil benytte anledningen under Trondheim Pride 12.-16. september til å arrangere seminar med en kunnskapsopphenting om hvilke utfordringer skeiv ungdom står overfor mht. helse og utdanning. Dette vil bli ett av flere seminarer om hvilke utfordringer ungdom står overfor mht. psykisk-seksuell helse og hvordan det psykososiale læringsmiljøet på skolen og ulike former for sårbarhet påvirker helse og gjennomføringsevnen i forhold til utdanning.

Vi ser av ulike forskningsprosjekter og undersøkelser om helse, utdanning, mobbing, seksuell trakassering, seksuelle overgrep og vold at en del elevgrupper står sårbart til, og vi tror det kan være en fordel å se på sammenhenger mellom risikofaktorer ungdom er omgitt av og risiko for frafall i skolen og utfordringer disse møter senere i livet. I senere seminarer vil vi se på andre elevgruppers sårbarhet, og da spesielt elever på yrkesforberedende studier og flerkulturelle ungdommers risiko for frafall i skolen.

Men først ut i seminarrekken skal vi se på de utfordringene unge lesbiske, homofile, bifile og transpersoner møter i forbindelse med egen helse og utdanning. Seminaret er tenkt for ungdom, rådgivere, helsepersonell og lærere i skolen, politikere og beslutningstakere og andre som arbeider med ungdom som føler at de trenger denne type kunnskap.

Program for seminaret LHBT-ungdom, helse og utdanning:

Fredag 14. september

0930-1000 Kaffe, te, frukt og registrering

1000-1015 Velkommen, Eivind Rindal, leder LLH Trøndelag

1015-1045 Seksuell helse og seksuell trakassering i Sør-Trøndelag, prosjektleder, Frode Fredriksen

1045-1130 Forskning, kunnskapsstatus og hvilke utfordringer LHBT-senteret ser for sin målgruppe mht. helse og utdanning, sosialantropolog/rådgiver, Hans Wiggo Kristiansen, LHBT-senteret hos BUFdir

1130-1215 Lunch i kantina på Staten Hus

1215-1300 Nordmenns holdninger til LHBT og «homo» og «hore» brukt som skjellsord i skolen, stipendiat ved HEMIL-senteret ved UIB, Hilde Slåtten

1300-1330 Skeiv Ungdom og Skeive Studenter presenterer sitt arbeid og utfordringer LHBT-ungdom står overfor mht. helse og utdanning

1330-1345 Kaffe, te og kaker

1345-1415 Skeiv Verden presenterer sitt arbeid og utfordringer LHBT-ungdom med flerkulturell bakgrunn står overfor mht. helse og utdanning

1430-1515 Folkehelsesatsinga i Sør-Trøndelag og hvordan LHBT-perspektivet tas inn i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, folkehelserådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Jorunn Lervik og folkehelserådgiver for Sør-Trøndelag fylkeskommune, John Tore Vik

1515-1530 Oppsummering, ris og ros og veien videre…

Seminaret er gratis og påmelding må skje innen 7. september på e-post: frode@llh.no eller på tekstmelding til 913 55 998.

Seminaret holdes på Statens Hus i auditorium Trondheim i 1. etasje, Prinsensgt. 1 (også inngang fra Tinghusgt.)

Hilde Slåtten fra HEMIL-senteret ved UIB

Susanne Demou Øvergaard fra Skeiv Verden

Foredragsdokumentene:

LHBT-ungdom, helse og utdanning Frode Fredriksen

Foredrag Hans W. Kristiansen LHBT-senteret

Foredrag Hilde Slaatten UIB

Foredrag Åge W. Brustad SkUT

Foredrag Jorunn Lervik FMST

Oppsummering og konklusjon:

Skoleeierne, skoleledelse, lærere og helsepersonell i skolen bør forplikte seg til å arbeide etter prinsippene i de forebyggende og forskningsbaserte programmene. Forebyggende og helsefremmende arbeid må baseres på oppdatert kunnskap.

Unngå stigmatisering av elevgrupper og enkeltelever.

Mer balansert seksualundervisning som ikke fremhever det spesielle, men som i større grad funderes på refleksjon om likestilling og likeverd.

Kompetansearbeid må ses i langsiktige perspektiver, likevel nødvendig å være utålmodig – push and pull.

Få inn de gode eksemplene inn i kunnskapsgrunnlaget. Unngå elendighetsbeskrivelser.

Få mer av den forskningsbaserte kunnskapen inn i utdanningene til lærere og helsepersonell i skolen.

Få bukt med antakelsene om seksuell identitet – konfirmasjonsundervisningen til Human-Etisk forbund fremheves som bra.

Flere konkrete prosjekter inn mot skole og helsesektoren på LHBT-feltet.

Posted in Prosjektleder

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,