Kontakt

Logo presentasjon

 

Kontaktpersoner for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkseskommune:

Jorunn Lervik, folkehelserådgiver
41 66 93 75
 
John Tore Vik,  rådgiver
478 07 079