Film

Her legger prosjektleder ut lenker til omtale og tips til film, dvd og digitale undervisningressurser om seksualitet, mobbing, nettmobbing, seksuell trakassering, seksuelle overgrep, vold og rasisme.

Vi tar gjerne i mot tips om filmer og undervisningsressurser som du mener bør være med på denne lista.


Point of You er en undervisningsfilm produsert sommeren 2012 på vegne av prosjektet Seksuell helse og trakassering, vårt samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag. Bodil Louise Svendsen og Vibeke Gilje Sanne har skrevet manus og filmselskapet Massive Rhino har stått for produksjonen. Elever på Charlottenlund videregående skole er med som skuespillere. Prosjektet har fått støtte til filmen av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Film og kino – skolekino, oversikt og omtale av filmer om seksualitet enten som hoved- eller deltema.

NDLA – Nasjonal digital læringsarena, samling av undervisningsfilm om seksualitet.

Samling av filmer om kjærlighet, samlivsformer og seksualitet hos NRK Skole.


Filmen «Sinna mann» om gutten Boj som lever med en truende og voldelig far. Denne kan også ses hos NRK Skole og blir her introdusert av Sam Eghtedari.

Alt om seksualitet på 5 minutter, NRK Skole, Petter Schjerven gir deg alt du trenger å vite om seksualitet.

Homofili og vold, NRK Skole, mange homofile som har opplevd å bli banket opp eller trakassert fordi de er akkurat den de er, 2010

Min kropp – seksualitet, Vimeo Film AS og UDI, om å sette grenser for fysisk kontakt og intimitet, 2010

Patrik 1,5, Sonet Film AB, 98 min., 2008. Svensk film/komedie om et homofilt par som blir godkjent som fosterforeldre, men innvilgelsesbrevet inneholder en kommafeil som får konsekvenser.

Maria og Marius og andre nettressurser om mobbing, digital mobbing og seksuell trakassering, http://www.dubestemmer.no/

Si nei til homo-hets! NFF – Norges fotballforbund, Fair Play, 2012

Mikael Wiehe, Var inte redd mitt barn, Alternativ til vold, youtube.com, teksten finner du her.

Snakk med meg! En veileder om å snakke med barn i barnevernet, Barne- og likestillingsdep., 2009

Filmer til veilederen Snakk med meg!

Hvem kan hjelpe Jesper? Et verktøy i møte med barn av rusavhengige foreldre, Voksne for barn (VFB), 2008

«Hjemme verst«, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Vimeo Film AS, 2011. Om mistanke om overgrep mot barn og unge. Filmen kan bestilles på hjemmeverst.no

Hvorfor gjorde du det, mamma? En kortfilm der Safia Abdi fra Somalia forteller om da hun ble utsatt for kjønnslemlestelse. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Vimeo Film AS, 2011

Friends, svensk kampanjenettsted mot mobbing har flere kortfilmer om temaet på youtube.com, 2009

På tvers av grenser, tradisjon, integrasjon, konflikter og visjoner. 4 filmer om erfaring med tvangskteskapsproblematikk i Danmark og Norge, Heller Film, 2005. Inspirasjonshefte til filmene.

Mobbet, Steffen N. Martinsen og Vetle Sem-Henriksen, elevfilm på youtube.com, 2006

Trøbbel, Else Myklebust, Embla, 1986, historisk kortfilm om seksuelle overgrep, youtube.com

For barnas beste – far til kamerat, Stine Sofies stiftelse, om vold, misbruk og omsorgssvikt, youtube.com, 2010

For barnas beste – må du tørre og tenke det verste, uten vold, misbruk og omsorgssvikt, Stine Sofies stiftelse, youtube.com, 2010

Childnet har laget en del undervisningsressurser om mobbing og nettmobbing og gjort disse tilgjengelig på youtube.com (engelsk)

Menn er også horer, NRK Brennpunkt om skjult prostitusjon blant gutter og menn, 2009

Lat som om det er en ketchup-flaske, Svensk film, YouTube 2006

Lovisa Nystrøm 14 år forteller om voldtekten hun ble utsatt for, selvprodusert film, YouTube 2012

Funny condom commercial, spansk kondomreklame, YouTube 2010

Safe sex ad, HIV/AIDS, birth control and condoms, Betty Dodson 2012

Heterosexuellas rätt i samhället, produsent Henrik Möller for UMO

Gympalektionen, produsent Henrik Möller for UMO

Transfobi, produsent Henrik Möller for UMO

Penis på toalettet, animasjon/kortfilm om prevensjon, YouTube 2010

Jentegjeng på café, om risikosex, YouTube 2008

Et nei er et nei, om respekt og grenser, Amnesty

Svensk onanisang, YouTube 2009

Det är bögarnas fel, Grotesco, YouTube 2010