Kjønnslemlestelse

NKVTS har utviklet et informasjonhefte om kjønnslemlestelse og hvorfor dette er ulovlig i Norge. Her kan man finne tips og råd om hvordan man bør forholde seg til problematikken, og hvem man kan kontakte ved bekymring og mistanke om kjønnslemlestelse.

Kroppen din er perfekt fra naturens side

Du finner den samme brosjyren oversatt til flere språk på NKVTS sine hjemmesider.

http://www.nkvts.no/tema/Sider/kjonnslemlestelse_brosjyrer.aspx

Prosjektmedarbeider Hannan Kahero og folkehelserådgiver Jorunn Lervik har skrevet kronikken «Vi må aldri slutte å kjempe» for Adresseavisen 28.08.2008:

http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article1142003.ece