Tvangsekteskap

– ekstrem kontroll og æresrelatert vold

men kan du velge partner selv?Her vil du finne en veileder for blant annet skole, skolehelsetjeneste og førstelinjetjeneste om ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Veilederen tar hovedsaklig utgangspunkt i en del av den kunnskapen som er kommet til gjennom evalueringsrapportene til Innvandrings- og mangfoldsdirektoratet, SEIF – selvhjelp for innvandrere og Røde Kors – hjelpetelefonen mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. I tillegg har prosjektleder tatt med noen refleksjoner fra tiden som lærer og utviklet en pedagogisk/didaktisk del til bruk for lærere og helsepersonell i undervisning. Veilederen og brosjyrene om norsk ekteskapslov på ni forskjellige språk er et samarbeidsprosjekt mellom Innvandrings- og mangfoldsdirektoratet, LLH Trøndelag, Skeiv Verden Trondheim, Tolk Midt-Norge og fotograf/designer Kent Myklevold.

Brosjyrer på ni forskjellige språk om norsk ekteskapslov

Her finner du en brosjyre om kvinners og minoriteters rettigheter og norsk ekteskapslov på ni forskjellige språk. Ekteskapsloven slår fast at bruk av press, tvang, trusler og vold er ulovlig med tanke på inngåelse av ekteskap, samt at ekteskap inngått under slike forhold kan annuleres. I brosjyren vil du også finne informasjon om hvor du kan henvende deg om du trenger hjelp.

Lossius, Munch, Lien og Salole (red.), Ikke bare tvangsekteskap – En artikkelsamling, Sluttrapport fra IMDIs arbeid med Handlingsplan mot tvangsekteskap 2008-20011, Innvandrings- og mangfoldsdirektoratet, 2011